Фолклорно наслеђе

НАРОДНО НЕИМАРСТВО

Рођина ветрењача

Рођина ветрењача је једна од некадашњих седам ветрењача у Чуругу. Направљена је у Мађарској 1843. године, где је купио неки Чуружанин. Пренета је сплавом, Тисом до Чуруга. Често је мењала власнике, да би 1913. године постала власништво породице Стојшин. Данас ветрењача нема крила, али су механизам и млински камени очувани. Рестауирана је, али без икакве намене. Претварањем овог објекта у музејски, угоститељски или објекат првобитне намене, свакако би се добио туристички атрактиван објекат, али је у приватном власништву, а власници су незаинтересовани за даље подухвате. Данас се на простору поред ветрењаче одржава манифестација „Код чурушке ветрењаче“, која презентује културу и традицију српског живља на овом простору.

НАРОДНО НЕИМАРСТВО

Црпна станица Жабаљ

Црпна станица Жабаљ – из 1898. године, атрактивна стара пумпа са високим димњаком подсећа на напоре које су људи чинили деценијама бранећи обрадиву земљу, салаше и село од набујале реке. Последњим регулацијама Јегричка је укључена у велики Хидросистем ДТД, чиме је изгубила особине природног тока, тако да је данас већим делом каналисана, у склопу поменутог система.

Стари занати

Бомбонџијска радња Бомбоница у Чуругу

Бомбонџијска радња Бомбоница у Чуругу – производња свилених бомбона и осталих слатких ђаконија, са традицијом дужом од једног века.